Kateřina Panochová

mail: kata6@seznam.cz
telefon: 739 656 545

V roce 2017 absolvovala pražské gymnázium Špitálská, nyní studuje třetí ročník Univerzity Karlovy v Praze, obor hudební výchova a sbormistrovství. Jako sbormistryně Dětského katedrálního sboru působí od roku 2016, vede zkoušky přípravného předškolního oddělení v Krči a u Ignáce. Absolventka II. cyklu hry na příčnou flétnu a II. cyklu sólového zpěvu v hudební škole u Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy.

Anička Pipková

mail: a.pipca@seznam.cz
telefon: 773 685 351

Vystudovala Střední pedagogickou školu Evropská v Praze a po maturitě v roce 2005 nastoupila jako učitelka v mateřské škole Libkovská. Od roku 2006 působí na Střední odborné škole managementu a práva v Praze, kde vyučuje estetickou výchovu a anglický jazyk, kromě toho je učitelkou na pražské základní škole Cimburkova.

Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová

mail: li.bajerova@gmail.com
telefon: 732 805 525

Vystudovala obory český jazyk a literatura a hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve studiu pokračuje v doktorském programu, v rámci něhož se věnuje hudebně-pohybové výchově. Od roku 2006 vyučovala český jazyk a hudební výchovu na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy Na výsluní v Brandýse nad Labem, kde také vedla dětský pěvecký sbor Rozmarýnek a založila dětský pěvecký sbor Slůňata. Od srpna 2008 je sbormistryní komorního smíšeného sboru L´Asenzio, s nímž v roce 2009 získala cenu za mimořádný dirigentský výkon na 19. mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby. Kromě toho vyučuje na Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jako členka její katedry hudební výchovy. Je také lektorkou České Orffovy společnosti. V současné době je na mateřské dovolené.

Mgr. et Bc. Josefína Nedbalová

mail: josefina.nedbalova@gmail.com
telefon: 604 426 055

Absolventka I. i II. cyklu hry na příčnou flétnu a klavír na ZUŠ Štefánikova. Od roku 2015 do června 2017 vedla dětský pěvecký sbor Knoflík při Základní škole sv. Voršily v Praze. V roce 2015 začala působit jako sbormistryně Dětského katedrálního sboru. V říjnu 2016 se stala hlavní sbormistryní Salvátorské scholy. V roce 2018 dokončila bakalářské studium oboru historie a němčina pro mezikulturní komunikaci na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia působila v ZŠ Na výsluní v Brandýse nad Labem jako učitelka hudební výchovy, německého jazyka a sbormistryně zdejšího sboru Slůňata a jako učitelka na gymnáziu Přírodní škola a v ZŠ Letohradská. V červnu 2019 dokončila magisterské studium oboru sbormistrovství a hudební výchova na PedF UK. Profesně působí na FZŠ Mezi školami jako učitelka hudební výchovy a německého jazyka.

Mgr. Miloslava Vítková

mail: svatovitskysbor@gmail.com
telefon: 721 054 187

Vystudovala Esteticko-výchovné gymnázium Evropská v Praze a obor hudební výchova – sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě toho absolvovala studium sólového zpěvu v Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě Magdy Bělohlávkové a ve studiu dále pokračuje u Simony Procházkové. Získala řadu ocenění v sólovém i komorním zpěvu, mimo jiné 1. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina či 1. cenu na Pěvecké soutěži Olomouc. V letech 2003 až 2015 byla sbormistryní skautského smíšeného pěveckého sboru Cantuta, v letech 2006 až 2010 sbormistryní přípravného oddělení Kühnova dětského sboru. V roce 2008 založila při Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy ženský pěvecký sbor Bubureza a v roce 2012 založila dětský sbor při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V současnosti vyučuje hudební nauku, sólový a sborový zpěv na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, je členkou Odborné rady NIPOS – Artama pro sborový zpěv a je lektorkou seminářů pro sbormistry.