Mgr. Miloslava Vítková

mail: svatovitskysbor@gmail.com
telefon: 721 054 187

Vystudovala Esteticko-výchovné gymnázium Evropská v Praze a obor hudební výchova – sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě toho absolvovala studium sólového zpěvu v Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě Magdy Bělohlávkové. V letech 2003 až 2015 byla sbormistryní skautského smíšeného pěveckého sboru Cantuta, v letech 2006 až 2010 sbormistryní přípravného oddělení Kühnova dětského sboru. Od roku 2008 je sbormistryní ženského pěveckého sboru Bubureza a od roku 2012 vede rovněž Dětský katedrální sbor. V letech 2005 až 2008 vyučovala sborový zpěv na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a od roku 2008 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu, kde má na starosti dětský sborový zpěv. V letech 2006 až 2012 vyučovala hudební výchovu na Gymnáziu Nad štolou v Praze a kromě toho učí hudební nauku na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *