Jak se přihlásit

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Přihláška se vyplňuje elektronicky na následujícím odkazu. Její vyplnění je závazné. Přihláška  pro školní rok 2023/2024.

Popřípadě v průběhu školního roku kontaktujte sbormistra daného oddělení a přijďte se podívat na kteroukoli zkoušku. Je pro nás důležité, aby se dětem ve sboru líbilo. Pokud si nejste jistí, jestli dítko zpívání zvládne, je možné nějaký čas chodit do sboru nezávazně a teprve potom podat přihlášku.

KURZOVNÉ:

Kurzovné činí 1 000,– Kč za pololetí (tj. 2 000,– Kč/rok). Za druhého a dalšího sourozence se platí snížené kurzovné 800,– Kč (tj. 1 600,– Kč/rok), a to i v případě, že jsou sourozenci zařazeni do různých oddělení sboru.