DĚTSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

ZÁVĚREČNÝ KONCERT VŠECH ODDĚLENÍ

Děti ze všech oddělení nás provedou příběhem o sv. Františkovi. Jste srdečně zváni!