Dětský katedrální sbor

Z VÁNOČNÍHO KONCERTU

Děkujeme všem za spolupráci, budeme se těšit na viděnou v novém roce.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT

Přijďte si poslechnout příběh o čtyřech králích, kterým nás provedou zpěváčci všech oddělení Dětského katedrálního sboru. Jste srdečně zváni!

MŠE ZA PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI

Srdečně Vás zveme na společné slavení bohoslužby za všechny předčasně narozené děti ve středu 14. 11. ve vyšehradské bazilice.