Dětský katedrální sbor

MŠE ZA PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI

Srdečně Vás zveme na společné slavení bohoslužby za všechny předčasně narozené děti ve středu 14. 11. ve vyšehradské bazilice.