O nás

Kdo jsme?

Jsme dětský sbor pro zpěváčky a zpěvačky od 3 do 18 let bez rozdílu vyznání, kteří se v různých odděleních schází jednou týdně. Chceme svým členům předat krásu hudby, sborového zpěvu a křesťanského společenství. Chceme, aby děti dostaly možnost seznámit se kromě „klasického sborového repertoáru“ i se zpěvem liturgickým, aby později mohly nabyté zkušenosti přinést zpět do svých domovských farností. I proto sbor jednou za dva měsíce doprovází mši v kostele u Panny Marie Sněžné, kde se momentálně nachází hlavní zkušebna. Během roku se děti podívají také do katedrály a zazpívají zde při slavnostní mši. Během adventu a na jaře je každoročně velký vánoční a jarní koncert, na kterém zpívají děti ze všech oddělení. Na konci srpna jezdí starší děti na soustředění, kde se kromě zpívání chodí na výlety, hrají hry a tráví společně čas.

Troška historie

Dětský katedrální sbor vznikl v září 2012. Za jeho zrodem stála myšlenka chybějícího dětského katedrálního sboru při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, resp. nedostatek nových členů Pražského katedrálního sboru. Sbor založila Mgr. Miloslava Vítková, která se s dětmi nejprve scházela v Mladotově domě na Pražském hradě.

V roce 2015 začaly zkoušky probíhat také v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích a od září 2016 přibyla nová oddělení v kostele sv. Václava v Nuslích a v Salesiánském středisku mládeže v Kobylisích. V říjnu 2016 byly zkoušky z Pražského hradu přesunuty z důvodu zdlouhavých bezpečnostních kontrol do františkánského kláštera na Jungmannově náměstí u kostela Panny Marie Sněžné.

V září 2017 se otevřela nová oddělení v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a dále v Krči, kde se zkouší ve farním sále u kostela sv. Františka z Assisi (na Habrovce).