O nás

O NÁS:

Jsme dětský sbor určený pro zpěváky od 3 do 18 let bez rozdílu vyznání. Ve všech odděleních zkoušíme jednou týdně. Chceme svým členům předat krásu hudby, sborového zpěvu a křesťanského společenství. Chceme, aby děti dostaly možnost seznámit se kromě „klasického sborového repertoáru“ i se zpěvem liturgickým a nabyté zkušenosti pak mohly přinést zpět do svých domovských farností.

Během roku doprovází hlavní sbor jednou za dva měsíce mši v kostele u Panny Marie Sněžné a nejméně dvakrát ročně zpívají děti ze všech oddělení v katedrále. Dále také pořádáme adventní a jarní koncert, na kterém se podílí zpěváci ze všech oddělení. Na konci srpna vždy děti z hlavního sboru odjíždějí na několikadenní soustředění na zámek ve Spáleném Poříčí, kde se kromě zpívání chodí i na výlety, hrají hry a tráví společně čas.

 

Trocha historie:

Dětský katedrální sbor vznikl v září 2012. Za jeho zrodem stála myšlenka chybějícího dětského katedrálního sboru při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, resp. nedostatek nových členů Pražského katedrálního sboru. Sbor založila Mgr. Miloslava Vítková, která se s dětmi nejprve scházela v Mladotově domě na Pražském hradě.

V roce 2015 začaly zkoušky probíhat také v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích a od září 2016 přibyla nová oddělení v kostele sv. Václava v Nuslích a v Salesiánském středisku mládeže v Kobylisích. V říjnu 2016 byly zkoušky z Pražského hradu přesunuty z důvodu zdlouhavých bezpečnostních kontrol do františkánského kláštera na Jungmannově náměstí u kostela Panny Marie Sněžné.

V září 2017 se otevřela nová oddělení v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a dále v Krči, kde se zkouší ve farním sále u kostela sv. Františka z Assisi (na Habrovce). V roce 2019 přibylo další nové předškolní oddělení ve Stodůlkách.

Od září 2019 zkoušíme s předškolními dětmi v Dejvicích, Nuslích, Krči, na Karlově náměstí, ve Stodůlkách. Se školním oddělením a hlavním sborem u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.

V současné době má sbor okolo 80 zpěváků.