Charlotte Streicherová

mail: lilo.streicherova@gmail.com
telefon: 775 623 962

Je studentkou sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Převážně se věnuje sborové praxi, kromě účinkování v několika souborech se účastní i příležitostných sborových, ansámblových či sólových projektů. Rovněž vede smíšený pěvecký sbor Stavební fakulty ČVUT. V Dětském katedrálním sboru působí jako sbormistryně v předškolních odděleních Krč a Ignác.