Jana Karausová

mail: jana.karausova@email.cz
telefon: 608 167 756

 

V roce 2017 dokončila studium na gymnáziu v Sušici. Na základní umělecké škole v Sušici studovala hru na klavír a na saxofon. V letech 2004 až 2016 byla členkou Sušického dětského sboru. Nyní je v prvním ročníku na Pedagogické fakultě UK, obor sbormistrovství a hudební výchova. Jako sbormistryně Dětského katedrálního sboru působí od října 2017. Vede zkoušky dejvického přípravného oddělení a oddělení školních dětí u Panny Marie Sněžné. V Sušici založila pěvecké uskupení Go.Spirit, které vede. Od letošního září bude studovat hru na saxofon na Pražské konzervatoři.