Jana Karausová

email: jana.karausova@email.cz
telefon: 608 167 756

 

V roce 2017 dokončila studium na gymnáziu v Sušici. Na základní umělecké škole v Sušici se věnovala hře na klavír a saxofon. V letech 2004 až 2016 byla členkou Sušického dětského sboru. Nyní studuje na Pedagogické fakultě UK, obor sbormistrovství – hudební výchova a na Pražské konzervatoři hru na saxofon. Jako sbormistryně Dětského katedrálního sboru působí od října 2017. Vede zkoušky dejvického přípravného oddělení a oddělení školních dětí u Panny Marie Sněžné.