Harmonogram roku 2017/2018

13. 12. vánoční koncert (všechna oddělení)
– pravidelné zkoušky začínají po koncertě až v týdnu od 8. ledna 2018
– do té doby jsou „sborové prázdniny“
25. 12. zpívání u jesliček v katedrále (jen pro školní a hlavní odd.)
28. 1.   zpívání při mši u Panny Marie Sněžné (všechna oddělení)
  5. 2.   jarní prázdniny pro krčské oddělení
  6. 2.   jarní prázdniny pro nuselské oddělení
  7. 2.   jarní prázdniny pro obě oddělení u Panny Marie Sněžné
12. 2.   jarní prázdniny pro dejvické oddělení
25. 3.   zpívání na Květnou neděli v katedrále (všechna oddělení)
  2. 4.   velikonoční prázdniny pro krčské a dejvické oddělení
20. 5.   zpívání při mši u Panny Marie Sněžné (všechna oddělení)
13. 6.   jarní koncert (všechna oddělení)
24. 6.   zpívání při závěrečné mši u Panny Marie Sněžné (všechna oddělení)
29. 8. – 2. 9. soustředění (jen pro školní a ty, kdo půjdou ve školním roce 2018/19 do 2. třídy)
Není nutné, aby se doprovodu na mši u P. M. S. účastnily předškolní děti úplně pokaždé. Jejich účast zvažte podle věku a nadšení, ale samozřejmě je rádi uvidíme co nejčastěji.