Akce

HARMONOGRAM ŠK. ROKU 2019/2020

první zkoušky: v týdnu od 16. září
otevřené hodiny: v týdnu od 30. září
podzimní prázdniny: 28.-30. října
mše u Panny Marie Sněžné:  3. listopadu
koncert k výročí svatořečení sv. Anežky: 13. listopadu
Janušův festival: 23. listopadu
Vánoční koncert: 18. prosince
zpívání u jesliček v katedrále: 25. prosince
mše v Dejvicích: 12. ledna
mše u Panny Marie Sněžné: 9. února
mše u Ignáce: 15. března
absolventský koncert Kačky Panochové: 22. dubna
mše u Panny Marie Sněžné: 24. května
závěrečný koncert: 27. května
závěrečná mše svatá v katedrále: 29. června